Naczelna Rada Adwokacka

Sąd Najwyższy – Izba Karna

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Telewizja Polska SA

Med Tour Press

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)

Krajowa Izba Gospodarcza

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)

Instytut Studiów Podatkowych – Modzelewski i Wspólnicy

Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ)

Rhône Poulenc

Merck

Zeneca

Sandoz

Macmillan

Francuski Instytut Zarządzania

Izba Projektowania Budowlanego (IPB)

Polska Agencja Informacyjna (PAI)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)

Wydawnictwo Książka i Wiedza

Wydawnictwo NOWA ERA

Wydawnictwo MUZA SA

Wydawnictwo „Twój Styl”

Dom Wydawniczy ABC

Wydawnictwo C.H. BECK

Wydawnictwo H. BAUER

Wydawnictwo REA

UNESCO

Teatr Narodowy

Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU SA)

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (Program Leonardo da Vinci)

Zakład Obsługi Kuratorium Oświaty

IBT Polska

IBT Europe

Warszawski Ośrodek Kultury

Uniwersytet Warszawski

Fundacja PROJEKT

Wydawnictwo AUTO

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Kancelaria Prezydenta RP